Programstruktur

Grundskoleämnen 1-9

Svenska ges alltid
Svenska som andraspråk ges alltid

Bild vid behov och önskemål
Biologi vid behov och önskemål
Engelska vid behov och önskemål
Fysik vid behov och önskemål
Geografi vid behov och önskemål
Historia vid behov och önskemål
Idrott och hälsa vid behov och önskemål
Kemi vid behov och önskemål
Matematik vid behov och önskemål
Religionskunskap vid behov och önskemål
Samhällskunskap vid behov och önskemål

Gymnasieämnen

Engelska 5-7 vid behov och önskemål
Historia 1-2 vid behov och önskemål
Idrott och hälsa 1 vid behov och önskemål
Mattematik 1-5 vid behov och önskemål
Naturkunskap 1-2 vid behov och önskemål
Religionskunskap 1 vid behov och önskemål
Samhällskunskap 1-2 vid behov och önskemål
Svenska/ svenska som andraspråk I kombination med grundskolesvenska 1-3

Yrkesämnen, vuxenutbildning

Floristik 1-6 vid behov och önskemål

 

Studiebesök och integrationshöjande aktiviteter

Med jämna mellanrum sker dessutom studiebesök eller andra aktiviteter för att främja integrationen i samhället.

Har du frågor, funderingar eller önskar anmäla ditt intresse?

Kontakta oss